Служебна информация


Dreadbag.de - Кой стои зад Dreadbag?


Собственик – Dreadbag.de

Удо Рихтер
Шилерпроменада 32
12049 Берлин

Уеб администратор доброволец – Dreadbag.de

Л. Фогт
Mail: shop(at)dreadbag.de
Интернет: www.Dreadbag.de

Отговорен за съдържанието съгласно § 55 ал 2 RStV
Dreadbag.de, Удо Рихтер, Schillerpromenade 32, 12049 Берлин


Отказ от отговорност - Правна информация


§ 1 Ограничение на отговорността

Съдържанието на този сайт е създадено с най-голяма грижа. Въпреки това, доставчикът не поема отговорност за верността, пълнотата и актуалността на предоставеното съдържание. Използването на съдържанието на уебсайта е на собствен риск. Приносите, идентифицирани по име, представляват мнението на съответния автор и не винаги становището на доставчика. С чистото използване на уебсайта на оферента не възникват договорни отношения между потребителя и оферента.

§ 2 Външни връзки

Dreadbag.de съдържа връзки към уебсайтове на трети страни ("външни връзки"). Тези уебсайтове са предмет на отговорност на съответните оператори. Когато външните връзки бяха свързани за първи път, доставчикът провери съдържанието на трети страни за каквито и да е законови нарушения. По това време нямаше законови нарушения. Доставчикът няма влияние върху текущия и бъдещия дизайн и съдържание на свързаните страници. Настройката на външни връзки не означава, че доставчикът притежава съдържанието зад връзката или връзката. Постоянният контрол на външните връзки е неразумен за оферента без конкретни индикации за законови нарушения. В случай на познаване на законови нарушения обаче такива външни връзки се изтриват незабавно.

§ 3 Права за авторско право и изпълнение

Съдържанието, публикувано на Dreadbag.de, е предмет на германското авторско право и правото на авторско право. Всяко използване, което не е разрешено от Закона за защита на авторските права и производителността на Германия, изисква предварителното писмено съгласие на доставчика или на съответния притежател на авторски права. Това се отнася по-специално за възпроизвеждането, обработката, превеждането, съхранението, обработката или възпроизвеждането на съдържание в бази данни или други електронни медии и системи. Съдържанието и правата на трети страни са идентифицирани като такива. Неразрешеното дублиране или разпространение на отделни съдържания или пълни страници е забранено и наказуемо. Само копията и изтеглянията за лична, частна и нетърговска употреба са разрешени.

Представянето на този сайт в чужди рамки е разрешено само с писмено разрешение.

§ 4 Специални условия за използване

Доколкото специалните условия за индивидуално използване на този сайт се отклоняват от гореспоменатите параграфи, това е изрично посочено на съответното място. В този случай в конкретния случай се прилагат специалните условия за използване.


процедура за жалби


Алтернативно разрешаване на спорове съгласно член 14 параграфи 1 ODR-VO и § 36 VSBG:

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове (ОС), която можете https://ec.europa.eu/consumers/odr намери. Ние не сме длъжни или не желаем да участваме в процедура за уреждане на спорове пред агенция за уволнение на потребителите.

Продадено? Регистрирайте се за нашия списък с чакащи за Dreadbag - Присъединете се към списъка с чакащи! Ще ви информираме веднага щом желаният от вас продукт е наличен. Моля, оставете вашия валиден имейл адрес по-долу - ние ще ви информираме, когато продуктът пристигне на склад. Моля, оставете вашия валиден имейл адрес по-долу.

Няма намерени полета, моля, отидете на настройки и запазете/нулирайте полета